Правила надання послуги RadarScreenРозділ 1. Терміни


Виконавець - ТОВ «РАДАРМІ».


Страховик - Страхова компанія, з якою підписаний договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.


Клієнт - абонент будь-якого Оператора зв'язку України, користувач послуги RadarScreen.


Лінія технічної підтримки - технічна гаряча лінія - центр обслуговування абонентів, що надає повну інформацію про роботу послуги RadarScreen. Лінія технічної підтримки працює 24/7, номер телефону лінії технічної підтримки Клієнт може знайти на інформаційному сайті послуги www.radarscreen.com.ua і/або в інформаційних SMS-повідомленнях, що відправляються Клієнту в результаті успішної активації Послуги).


Робочий день - щодня, крім суботи, неділі, святкових днів і неробочих днів.

Гарантія виробника - оригінальна, письмова гарантія виробника, імпортера або дистриб'ютора, надана Клієнту для придбаного пристрою.


Номер IMEI/SN/UUID - (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання/серійний номер/ унікальний ідентифікатор) - індивідуальний ідентифікаційний номер пристрою.


Ремонт - усунення пошкодження дисплейного модуля пристрою, на умовах, зазначених у цих Правилах.


Сервісний центр по ремонту мобільних пристроїв (далі по тексту «СЦ»).


Гарантія СЦ - гарантія на виконання роботи по ремонту мобільного пристрою Клієнта;


Угода - угода про надання послуги RadarScreen. Угода є публічним договором, в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, і діє в рамках послуги RadarScreen. Текст Угоди розміщений на інтернет-сайті www.radarscreen.com.ua.


Правила надання послуги RadarScreen (далі по тексту «Правила») - перелік умов і обмежень, за якими надається дана послуга. Ці Правила є невід'ємною частиною Угоди і розміщені на інтернет-сайті www.radarscreen.com.ua .


Сервісна послуга або Послуга - послуга, яка разово надається Клієнту, що включає усунення Збитку (тобто ремонт або заміна дисплейної модуля) в межах максимальної суми компенсації ремонту відповідно до тарифного плану, доставку мобільного телефону в СЦ і назад Клієнту, діагностика смартфона з використанням діагностичного додатку, консультації по лінії технічної підтримки.


Пристрій - мобільний телефон, смартфон Клієнта.


Дисплейний модуль - частина пристрою, що використовується для відображення інформації і зображень (букв, цифр або графіки), яка може бути інтегрована з сенсорною панеллю.


Пошкодження - механічне пошкодження дисплейного модуля Пристрою, покритого сервісною послугою, що складається з поломки або розтріскування, яке потребує ремонту, з метою відновлення належного функціонування обладнання.Розділ 2. Обсяг сервісної послуги 1. Обсяг сервісної послуги RadarScreen включає в себе: діагностику Пристрою з допомогою Додатку, діагностику та усунення пошкодження Пристрою в СЦ (ремонт або заміна дисплейного модуля або елемента дисплейного модуля).

 2. У разі здійснення заміни екрана Пристрою в сервісному центрі, відмінному від СЦ в рамках Гарантії Виробника, що спричинило за собою заміну IMEI/SN Пристрою, Клієнт зобов'язаний негайно зв'язатися з технічною підтримкою і повідомити про таку подію, надавши відповідний акт виконаних робіт, в якому будуть зафіксовані старий і новий номер IMEI/SN Пристрою.

 3. Якщо Клієнт або Власник пристрою не виконають зобов'язань, викладених в пункті 2.2 вище, це призведе до неможливості виконання ремонту.


Розділ 3. Випадки, які не підпадають під сервісну послугуСервісною послугою не покриваються наступні випадки:


 1. Несправність пристрою, що виникла в результаті змін, модернізації або зміни номера IMEI/SN, за винятком випадків зміни номера IMEI/SN, що виникли в результаті заміни відповідно до Гарантії виробника або в результаті ремонту або обміну, виконаного в якості Сервісного обслуговування.


  1. Якщо несправність Пристрою була викликана в результаті ремонту особою або компанією, які не є авторизованими Виконавцями для такого Ремонту. Висновок за таким ремонтом приймається на підставі проведеної діагностики в СЦ.
  2. Якщо за результатами проведеної діагностики буде встановлено, що пошкоджений екран не є оригінальним, в такому випадку можлива заміна екрану на аналогічний;

 2. Пошкодження, за які несе відповідальність виробник або постачальник Пристрою в рамках гарантійних зобов'язань за цим Пристроєм.

 3. Якщо несправність настала внаслідок:


  1. протиправних дій третіх осіб, спрямованих прямо або побічно на пошкодження Пристрою;
  2. умисних дій Клієнта, спрямованих на виникнення збитків;
  3. самозаймання, що сталося в результаті природних властивостей Пристрою;
  4. обробки Пристрою термічним/хімічним впливом з метою зміни його властивостей або з іншими цілями, відповідно до технологічного процесу;
  5. ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження.

 4. Виконавець не несе відповідальності за збереження, доступність і поведінку даних і програм, які знаходяться на пристрої.

 5. Виконавець не створює резервних копій даних або програм Пристрою. Клієнт погоджується з тим, що під час ремонту дані або програми можуть бути частково або повністю видалені або пошкоджені. Таким чином Клієнт повинен заздалегідь подбати про повне резервне копіювання даних пристрою перед наданням сервісної послуги.

 6. Сервісна послуга не поширюється на наступні несправності:


  1. природний знос дисплейного модуля Пристрою;
  2. естетичні дефекти дисплейного модуля: вм'ятини, потертості, стирання лакофарбового покриття, знебарвлення і можливі інші пошкодження, які не впливають на функціонування дисплейної модуля;
  3. несправності, що виникли в результаті дефектів матеріалів або конструктивних дефектів Пристрою;
  4. несправності, що виникли в результаті неналежного дотримання Клієнтом інструкцій по використанню Пристрою, рекомендованих виробником.

 7. Сервісна послуга не поширюється, якщо несправності виникли в наступних випадках:


  1. під час військових, мобілізаційних, антитерористичних, бойових операцій, заходів або дій;
  2. під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в країні, її певної частини та/або на території перебування Клієнта;
  3. під час громадських заворушень, масових заворушень, масових зібрань (мітингів), збройних конфліктів неміжнародного і міжнародного характеру, революції, заколоту, повстання, страйку, путчу, війни або будь-якої події, викликаної збройним конфліктом (міжнародним і/або не міжнародним), терористичного акта або дії наслідків терористичної діяльності;
  4. одночасно з обставинами, передбаченими в наступних статтях Кримінального кодексу України: статті 113, 258, 279, 293-295, 341, 342, 356, 357.

 8. Виконавець не відшкодовує Клієнтові витрати, понесені ним у результаті дій всупереч цих Правил.

 9. Остаточне рішення про здійснення Ремонту приймає Виконавець, спираючись на висновок СЦ після діагностики.


Розділ 4. Обов'язки Клієнта/Користувача пристрою 1. Клієнт зобов'язаний дотримуватися інструкції виробника Пристрою для підтримки Пристрою в справному технічному стані і вживати всіх необхідних заходів для запобігання можливих пошкоджень Пристрою.

 2. У разі Пошкодження Пристрою Клієнту забороняється самостійно здійснювати будь-які дії щодо усунення Пошкодження Пристрою.

 3. У разі Пошкодження Клієнт зобов'язаний звернутися до Виконавця в строки, передбачені Розділом 5 цих Правил.

 4. У момент активації послуги Клієнт надає згоду на:


  1. страхування Виконавцем мобільного пристрою;
  2. передачу своїх персональних даних Страховику;
  3. те, щоб бути особою, на користь якої укладено договір страхування між Виконавцем і Страховиком;
  4. перерахування коштів при пошкодженні мобільного пристрою в СЦ, за умови його ремонту в даному СЦ.


Розділ 5. Дії Клієнта в разі Пошкодження дисплейного модуля 1. У разі виникнення Пошкодження Клієнт зобов'язаний зв'язатися з Виконавцем протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення Пошкодження і надати наступну інформацію:


  • номер абонента (MSISDN);
  • IMEI/SN/UUID пристрої;
  • своє Ім'я та Прізвище;
  • фото пошкодженого Пристрою (не обов'язково).
 2. Надання фото документів і пристрою здійснюється в Особистому кабінеті, доступ до якого надається Виконавцем в СМС після активації Послуги.


Розділ 6. Ремонт 1. Підставою для прийняття рішення про надання Послуги Клієнту є активна Послуга на момент звернення.

 2. Клієнт повинен відправити Пристрій в СЦ на діагностику будь-яким зручним для себе способом, особисто або за допомогою сервісу доставки «Нова Пошта». Доставка Пристрою здійснюється за рахунок Виконавця.

 3. Перш, ніж передавати iPhone на ремонт Клієнт повинен ознайомитися з інформацією на сторінці виробника https://support.apple.com/ru-ru/HT201557 і виконати всі рекомендації.

 4. Ремонт дисплейного модуля здійснює СЦ в термін, що не перевищує 5 робочих днів з моменту отримання СЦ Пристрою.

 5. Виконавець не несе відповідальності за недотримання термінів, зазначених у пункті 6.2 цього розділу, у випадках, якщо:

  1. Клієнт не зміг або не захотів надати співробітнику СЦ або оператору лінії технічної підтримки всю необхідну інформацію для надання сервісної послуги;
  2. Клієнт або Користувач пристрою не забезпечив до нього доступ співробітникові СЦ (паролі або будь-які блокування пристрою);
  3. Клієнт або Власник пристрою надав неправдиву інформацію в момент звернення в СЦ для надання Ремонту;
  4. для надання Ремонту звертається особа або організація, яка не має ніяких прав на користування Пристроєм;
  5. у Виконавця відсутні необхідні для надання Ремонту запчастини або їх неможливо доставити логістично, або запчастини, зняті з виробництва виробником пристрою;
  6. у разі настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють надання послуги з ремонту та відновленню.

 6. Ремонт здійснюється з використанням оригінальних або сумісних запчастин.

 7. СЦ надає гарантію терміном від 3 до 6 місяців на виконання роботи в рамках надання сервісної послуги при дотриманні клієнтом правил користування Обладнанням, зазначених в інструкції користувача.

 8. У разі неможливості здійснення ремонту в терміни, зазначені в пункті 2 цього розділу, Виконавець зобов'язаний проінформувати Клієнта про перенесення термінів, повідомивши Клієнта про причини перенесення термінів, і повідомити нові терміни здійснення Ремонту. Максимальний термін Ремонту Пристрою не може перевищувати 30 календарних днів з моменту доставки Пристрою в СЦ для здійснення Ремонту.

 9. Якщо за результатами діагностики виявлена несправність Пристрою, викликана пошкодженням іншого роду, ніж покриває послуга, або вартість Ремонту перевищує вартість покупки нового Пристрою, Виконавець повідомляє Клієнту всі необхідні подробиці, в тому числі про необхідну суму доплати для здійснення ремонту Пристрою. Рішення про продовження такого ремонту повинен прийняти Клієнт самостійно.

 10. Якщо за результатами діагностики виявлено, що пошкоджений екран вже знаходився раніше в ремонті, при якому було використано не оригінальні запчастини, Виконавець має право використовувати аналогічні.

 11. У разі, якщо після діагностики СЦ з'ясувалося, що Сервісна послуга не може бути надана Клієнту з причини, що не залежить від Клієнта, Виконавець зобов'язується надати можливість підключити Послуга на новому пристрої Клієнта протягом 3 місяців.


Розділ 7. Обмеження сервісної послуги 1. Сума виплати на Ремонт Пристрою не може перевищувати суму компенсації ремонту, яка надається в рамках підписки Клієнта на обраний Тариф.

 2. Сума, на яку виконується ремонт, є необхідною для надання сервісної послуги, але не більше максимальної суми компенсації ремонту. При цьому різниця між сумою наданого Ремонту і максимальною сумою компенсації не повертається Клієнту і не переходить на новий Термін дії Угоди, мова про який йде в п. 3.3 Угоди.

 3. Послуга може бути підключена тільки на один унікальний номер абонента MSISDN і один унікальний номер IMEI/SN/UUID пристрою.
м. Київ


Редакція: червень 2021 р.